Bayburt Hakkında

Bayburt; Çin-Trabzon Tarihi İpekyolu güzerğahı üzerinde tarih ile doğal güzelliklerin buluştuğu bir yerdir. Tarih öncesi dönemler de dahil olmak üzere Bayburt bir çok uygarlığa ev sahipliği yaparak bu uygarlıkların izlerini günümüze taşımıştır. Bu nedenle Bayburt’un tarihi koridorlarında yürürken çok zengin bir kavimler mozaiğini görürsünüz.

Bayburt is a palce where historical and natural beauties come together on Chine-Trabzon historical Silk route. Bayburt hosted many civilizations including prehistoric periods and brought traces of these civilizations to present. For this reason, while walking in the corridors of Bayburt, you will see a verty rich mosaic of tribes.


Kırk Keçi Hikayesi

1054’de Bayburt Türkler tarafından fethedilmek istenir. Fakat kaleyi düşürmek zordur. Türk yiğidi Bey Böyrek ise zaman zaman kale kumandanlarının kızı ile buluşmaktadır. Bey Böyrek kızla daha kolay buluşma yolları arar. Kale komutanı ateşten çok korkmaktadır. Kız babasının bu zaafını Bey Börek’e söylemiştir. Sıra kalenin fethine gelince, Bey Börek kızın sözlerini hatırlar. Gece olmasını bekler. Çevre köylerden kırk keçi toplar. Herkes buna hayret eder. Bunca asker bunu yapamadı, keçiler mi yapacak şeklinde söz edilir. Gece olduğu zaman Bey Börek keçilerin her bir boynuzuna bir mum bağlar. Mumları yakıp kaleye doğru yürürler. Kalenin gözcüleri mumları yangına benzetir ve derhal komutanına koşarak kalenin çevresinde yanan ateşler gördüklerini söylerler. Komutan hemen kalenin kapılarını açar ve kaçıp canlarını kurtarmalarını önerir. Kapıların açılmasıyla kale boşalır. Türklerde kolayca kaleye girerler.

Forty-Goat Story

In 1054, Turks wanted to conquer Bayburt. However, it is difficult to conquer the Castle. Turk valiant Bey Börek met daughter of castle commander from time to time.Bey Börek searches for ways to meet girl more easily. Commander of castle is very afraid of fire. She said her father’s weakness to Bey Börek. When it was time to conquer the castle, he remembers words of the girls. Waits for night. Collects forty goatsfrom close villages. Everyone amazed with that. People say ”All these soldiers couldnt do it and will goats do it?” At nigh, Bey Börek ties a candle to each horn of the goats. He lisghts the candles and walks towards the castle. Spotters of the castle suppose this a fire. Immediately they ran to the commander and said they saw fires around the castle. Commander immediately opens the doors of the castle. Recommends to run and recover their lives. When doors open, castle discharges. Turks can easily enter the castle.

Kaynak: Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü